List Minister Edukacji Narodowej

Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. W związku z tym udostępniamy rodzicom i opiekunom uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list kierowany do nich przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127