Kolejny Bieg o flagę…

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie w klasach młodszych w przededniu Święta Flagi biegu, w którym zwycięzcy otrzymują jako nagrodę polską flagę. Rangę biegu zawsze podnosi odśpiewanie hymnu państwowego i krótka powtórka z symboli narodowych. W tym Jubileuszowym dla naszej Ojczyzny roku roku Bieg o flagę miał on miejsce  27 kwietnia 2018 r. Celem rywalizacji sportowej było jak zwykle uczczenie święta 2 maja – Dnia Flagi, a także zaakcentowanie 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę .  O roli barw narodowych i ich znaczeniu w historii Polski przypomniała uczniom na wstępie wicedyrektor Joanna Kutkowska.  Następie uczniowie poszczególnych klas stanęli do rywalizacji o flagę – główną nagrodę biegu.  Jest to wyjątkowa nagroda. Nie dziwi więc, że podczas zawodów dało się odczuć  wiele emocji… Mimo tego uczniowie rywalizowali w duchu zasad fair play. Wszyscy chętni mieli okazję sprawdzić swoje możliwości fizyczne. Mistrzowie w nagrodę otrzymali z rąk wicedyrektor Kutkowskiej flagi narodowe.   Za przygotowanie imprezy odpowiedzialny był koordynator klas młodszych p. Iwona Więckowska.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127