WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 6.2017/2018 z dnia 14 września 2017 r., dotyczącą zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

DYREKCJA PSP w Kowali przypomina, że najbliższe dni tzn.

PONIEDZIAŁEK          30.04.2018r.

ŚRODA                          02.05.2018r.

PIĄTEK                         04.05.2018r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Kolejne zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w poniedziałek 07.05.2018r.

DYREKCJA PSP W KOWALI


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127