„Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć świadkowie zbrodni…”

W 2018r., kiedy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, warto w sposób szczególny przypomnieć ważne wydarzenia z  przeszłości i ludzi, dzięki którym nasza ojczyzna i wszyscy Polacy mogą świętować ten wspaniały jubileusz. Jednym z takich wydarzeń jest  Katyń. Pamięć,  o tych którzy zginęli pogrzebani w bezimiennych dołach, mimo wielu kłamstw, przetrwała w naszej świadomości narodowej i legła u podstaw historycznej pamięci kolejnych pokoleń  Polaków. Dlatego dzień 13 kwietnia został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  W ramach programu gminnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości  uczniowie w dniu 17 kwietnia 2018r. uroczystym apelem uczcili pamięć ofiar Katynia. To okolicznościowe spotkanie zostało wzbogacone wystawą „Zbrodnia Katyńska” przygotowaną przez IPN Delegatura w Radomiu. Ekspozycja prezentująca okoliczności historyczne tych tragicznych wydarzeń  sprzed 78 lat oraz ofiary mordu dokonanego przez NKWD na polskich oficerach i przedstawicielach polskiej inteligencji  na mocy decyzji Stalina z 5 III 1940 r.  była ciekawym i wymownym uzupełnieniem patriotycznego programu artystycznego w wykonaniu młodzieży. Na tle scenografii imitującej więzienny barak uzupełnionej fotogramami  wystawy „Zbrodnia Katyńska” uczniowie w żołnierskich mundurach odegrali sceny nawiązujące do okoliczności uwięzienia polskich oficerów w jednym z więzień NKWD, a wzruszające recytacje podkreślały atmosferę tamtych tragicznych wydarzeń i były wyrazem hołdu dla ofiar zbrodni katyńskiej.  Program z uwagą obejrzeli uczniowie, nauczyciele na czele z dyrektor Małgorzatą Konieczną oraz goście z-ca Wójta Gminy Kowala Dariusz Bulski, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Marczykowski, rodzice i na koniec nagrodzili wykonawców gromkimi  brawami.  Nad przygotowywaniem uroczystości czuwały p. Elżbieta Tyczyńska – Zygarek i p. Joanna Kutkowska, dekorację wykonała p. Magdalena Gajda, a nad oprawę muzyczną zapewnił p. Andrzej Krzyczkowski.  Po akademii przedstawiciele samorządu poinformowali o wynikach gminnego konkursu na logo gminnych obchodów 100 lecia niepodległości i wręczyli uczniom naszej szkoły, biorącym udział w konkursie, pamiątkowe nagrody. Byli to: Adrian Rolnik, Paulina Chełmińska, Angelika Słomka, Maja Chojnacka, Kacper Pietruszka, Eryk Kruk.  Nagrodami zostali także uhonorowani zwycięzcy szkolnego konkursu wiedzy o hymnie polskim dla klas czwartych.  Po zakończeniu uroczystości uczniowie, nauczyciele i goście mogli zapoznać się z informacjami zgromadzonymi na planszach wystawy „Zbrodnia Katyńska” przedstawiającej w wymiarze lokalnym historię masowego mordu na polskiej inteligencji. Jedną z ofiar tej zbrodni okazał się mieszkaniec naszej małej ojczyzny Kazimierz Dygas ur. w Kosowie.

Trochę historii…

Termin „zbrodnia katyńska” obejmuje nie tylko wydarzenia z Katynia, ale również mordy na polskich jeńcach przebywających w radzieckich obozach NKWD: oficerach wojska polskiego oraz przedstawicielach polskiej inteligencji: lekarzach, prawnikach, nauczycielach dokonane  w Charkowie i Kalininie. Zbrodnia katyńska miała miejsce w kwietniu 1940 roku. Mordu dokonano na rozkaz najwyższych władz ZSRR. 13 kwietnia 1943 r. Niemcy poinformowali w radio o odkryciu w miejscowości Kosogory grobów polskich oficerów zamordowanych strzałem w tył głowy przez żołnierzy radzieckich.  Prawda o tej zbrodni  przez ponad 50 lat była ukrywana i zakłamywana. Dopiero w 1990 r. prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przyznał, że mordu dokonali Rosjanie, a w 1992 kolejny prezydent Rosji Borys Jelcyn  udostępnił stronie polskiej  dokumenty dotyczące  zbrodni katyńskiej.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127