Mazurek Dąbrowskiego – pieśń, która podbiła serca Polaków

Uroczysty apel w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Mazurek Dąbrowskiego od 1927 roku jest hymnem narodowym i znają go wszyscy Polacy. Pieśń ta towarzyszyła naszym przodkom walczącym w wieku XIX i  XX o niepodległość. Śpiewana w chwilach  trudnych i w chwilach chwały była wyrazem patriotycznego ducha narodu. Nic więc dziwnego, że 91.rocznica ogłoszenia pieśni hymnem Polski została uznana za najbardziej odpowiednią datą do inauguracji obchodów 100.rocznicy odzyskania niepodległości Polski na terenie gminy Kowala.

„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” autorstwa Józefa Wybickiego, znana wszystkim Polakom jako Mazurek Dąbrowskiego i nasz hymn narodowy, powstała w 1797r. podczas pobytu legionów Jana Henryka Dąbrowskiego w Reggio we Włoszech. Bardzo szybko rozpowszechniła się wśród oddziałów polskich walczących u boku Napoleona i dotarła na tereny Polski, znajdującej się w rękach trzech zaborców.  Historia tej pieśni jednoczącej wszystkich Polaków była motywem przewodnim uroczystości, jaka miała miejsce w piątek 27 lutego 2018r. w naszej szkole.

W okolicznościowym apelu całej społeczności szkolnej wzięli udział goście – wicewójt Dariusz Bulski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Stanik. Wszystkich zebranych powitała dyrektor Małgorzata Konieczna. Następnie uczniowie zaprezentowali inscenizację, w której przypomnieli zebranym historię powstania narodowej pieśni Polaków. Atmosferę tamtych czasów podkreślała wyjmowana scenografia oraz wspaniale mundury, w jakich wystąpili odtwórcy głównych ról. Całość dopełniła prezentacja przypominająca historyczne okoliczności powstania „Pieśni Legionów Polskich”  i jej drogę do stania się hymnem narodowym Polaków. Była to szczególna lekcją historii. Występ zakończony został wspólnym uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego – pieśni, która podbiła serca Polaków. Inscenizacja, nad której przygotowaniem czuwały polonistka  Małgorzata Grzesiak i historyk Elżbieta Tyczyńska – Zygarek, została nagrodzona gromkimi brawami.

Następnie głos zabrała wicedyrektor Joanna Kutkowska. Podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tak pięknej i podniosłej uroczystości. Jednocześnie przedstawiła zebranym inicjatywy, jakie są planowane w roku Jubileuszowym w ramach gminnego projektu realizowanego pod hasłem „100 na 100 Kowala dla Niepodległej”. Którego celem będzie radosne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości – wyjątkowego w historii Polski wydarzenia. Zaplanowane działania będą adresowane zarówno do uczniów, jak i środowiska lokalnego. Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel samorządowych władz gminy wicewójt Dariusz Bulski, który podkreślił szczególną rolę patriotyzmu w dzisiejszych czasach i zachęcał do licznego udziału w rocznicowych wydarzeniach planowanych na terenie gminy Kowala, których szczegółowy program zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy Kowala.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127