W baśniowym świecie – inscenizacja „Kopciuszka”

We wtorek 6 lutego 2018r dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I oraz dyrekcja naszej szkoły uczestniczyli w otwartej lekcji języka polskiego dotyczącej baśni przygotowanej przez uczniów klasy 4c.  To niecodzienne spotkanie miało na celu zapoznanie klas młodszych z problematyką baśni pt. Kopciuszek”  i równocześnie było podsumowaniem pracy czwartoklasistów nad  cyklem baśni jako lektury obowiązkowej.  Nad teatralną realizacją scenariusza pracowała cała 11 osobowa klasa.  Wszyscy chętni uczniowie wcielili się w bohaterów baśni oraz samodzielnie zaprojektowali swoje kostiumy, zaś reżyserią  i scenografią zajęła się polonistka p. Agnieszka Rozwadowska. Próby przedstawienia trwały 3 tygodnie, a ich efekt zaproszeni goście mogli podziwiać na  lekcji otwartej. Występ spotkał się z życzliwym przyjęciem widzów. Został nagrodzony burzą oklasków i  słowami uznania ze strony pani dyrektor i wicedyrektor, młodszych kolegów  oraz nauczycielek. Druga część lekcji otwartej polegała na dzieleniu się spostrzeżeniami i wrażeniami z występu. Młodzi aktorzy opowiadali o przygotowaniach do roli, zwierzali się z trudności i wskazywali na sukcesy związane z przygotowaniem spektaklu. Jedni podkreślali problemy z opanowaniem na pamięć długiego tekstu, inni samodzielnie projektowanie i wykonanie kostiumu, które zajęło im dużo czasu. Na uznanie zasługuje fakt, że aktorzy sami zauważyli własne błędy oraz dokonali rzetelnej samooceny.

Na zakończenie lekcji  polonistka Agnieszka Rozwadowska podziękowała klasie 4c za przygotowanie inscenizacji i zadała pracę domową, w której uczniowie mieli opisać swój udział w przedstawieniu.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127